Podmienky


PODMIENKY OBJEDNÁVANIA A STORNOVANIA


Vážení klienti kozmetického salónu,

našou snahou je poskytnúť Vám čo najviac času pre Vaše ošetrenia v termínoch, ktoré Vám vyhovujú. Preto sa snažíme optimalizovať harmonogramy objednávok aj zverejnením našich podmienok objednávania a stornovania termínov.

OBJEDNÁVANIE TERMÍNU OŠETRENIA:

  • Termín ošetrenia si môžete rezervovať prostredníctvom e-mailu, telefonicky, alebo osobne
  • S ohľadom na uvedené rôzne formy objednávok môže dôjsť ku kolízii termínov, preto sa Váš termín stáva záväzným až po našej akceptácii (osobne a telefonicky štandardne akceptujeme obratom, pri využití e-mailu reagujeme najneskôr do 24 hodín od prijatia Vašej objednávky)

STORNOVANIE TERMÍNU OŠETRENIA:

  • V prípade, že nemôžete dodržať objednaný termín, prosíme Vás o zrušenie Vašej objednávky najmenej 48 hodín vopred
  • Pri neskorom zrušení termínu je storno poplatok 20 €
  • Náhradný termín ošetrenia bude vzájomne dohodnutý v najbližšom voľnom termíne
  • Klienti, ktorí nedodržia uvedené podmienky, budú permanentne vyradení z našej databázy objednávok