Liečba bolestivých kĺbov


Pacienti s bolesťami kĺbov obyčajne užívajú analgetiká alebo antireumatiká, ktoré majú veľa nežiadúcich vedľajších účinkov. Prevratnou novinkou je injekčné podávanie kolagénu. Je to telu vlastná látka, ktorá výrazne zlepší profil a mikroštruktúru postihnutých kĺbov. Výsledkom je miernenie bolesti, dokonca aj jej zánik a zlepšenie funkcie kĺbov. Je to veľmi účinná metóda, ktorá pôsobí proti ochabnutosti spojivového tkaniva, zmierňuje poškodenie kĺbov spôsobené starnutím, nesprávnym držaním tela, sprievodnými chronickými ochoreniami, poraneniami a úrazmi.

Indikácie:

Jeho aplikácia je bezpečná, dobre pacientmi tolerovaná, bez alergických reakcií, pretože ide o prírodný telu vlastný produkt. Je vhodný pre všetky vekové kategórie s možnou kombináciou s inými liekmi a inou liečbou. Aplikácia je rýchla, minimálne bolestivá (aplikácia subkutánna, intradermálne, intramuskulárna alebo priamo do kĺbu). Ideálne je absolvovanie kúry 10 kolagénových injekcií, najprv 2-3x týždenne po dobu 2 týždňov a následne lx týždenne až do úľavy od bolesti. Úľava od bolesti sa dostavuje už pri prvom až treťom ošetrení.

Aplikujeme aj Guna MD prípravky, ktoré predstavujú kolagénové injekcie obohatené ďalšími prírodnými zložkami. Majú lokálne pôsobenie, kde prispievajú ku kompenzácii nedostatku kolagénu v poškodených štruktúrach kĺbového a spojivového aparátu, ktorý posilňujú, štruktúrujú a chránia. Pomáhajú zmierniť bolesť a zlepšiť pohyblivosť kĺbov spomalením ich fyziologickej degenerácie a pridružených tkanív (šľachy, väzy, kĺbové puzdrá, chrupky). Ich veľkou výhodou je vysoká účinnosť bez nežiaducich účinkov.

Liečba je však dlhodobá, kde spolupráca lekára a pacienta musí byť na vysokej úrovni, pretože terapeutický efekt nie je okamžitý. Z hľadiska vlastných skúseností je takmer 100% účinnosť po podaní 6-7 injekcií. Výhodou Guna MD preparátov je aj možnosť kombinácie s inými druhmi liečiv, či už sú to intraartikulárne (do kĺbu) podávané chondroprotektíva, alebo kortikoidné preparáty podávané lokálne alebo celkovo. Po 20 injekciách podávaných v týždňových intervaloch, bola urobená kontrolná magnetická rezonancia, ktorá ukázala, že lézie meniskov boli kompletne zhojené, nebolo treba podstúpiť chirurgickú intervenciu. Dobrú skúsenosť máme aj u pacientov s artrózou kolena, kde podávanie Guna MD injekcií môže konsolidovať liečbu v kombinácií s inými typmi preparátov (chondroprotektíva, kortikoidy).