Akupunktúra


Podstata akupunktúry spočíva v stimulácií (podráždení) niektorých miest tela, ktoré sa nazývajú aktívne body, vpichom špeciálnych tenkých ihiel. Aktívne body majú vnútornú spojitosť s vnútornými orgánmi, tkanivami, alebo funkciami organizmu. Preto pri ich poruchách, alebo pri ochoreniach bývajú citlivé na tlak a spätne, ich podráždením možno liečebne pôsobiť na príslušný orgán či jeho funkciu a súčasne aj na celý organizmus.

Akupunktúra – indikácie a kontraindikácie

Akupunktúra dosahuje úspechy v liečbe, diagnostike a prevencií asi 350 rozličných ochorení. Medzi najčastejšie patria bolesti hlavy, zubov a tváre, kĺbov, krížov a chrbtice, migréna, neuralgia trojklanného nervu, poúrazové a pooperačné bolesti a všetky ostatné algické stavy. Samostatnou kategóriou je Akupunktúra tváre – akupunktúrny lifting.